תשלום או ערעור דוחות חנייה

באתר חברת "מיתר"

 ♦ שימו לב, לאחר לחיצה על אייקון חניה יש לגלול ולבחור בתקייה הרלוונטית

תשלום או ערעור דוחות פיקוח כלליים

באתר חברת "מיתר"

 ♦ שימו לב, לאחר לחיצה על אייקון חניה יש לגלול ולבחור בתקייה הרלוונטית