תחנת ניטור חדשה בגבעת האנטנות

בשורות טובות לתושבי הכיכר!!!


תחנת ניטור גבעת האנטנות הממוקמת בין מפעלי מישור רותם לבין הישובים (בכיוון הרוח השכיחה) החלה לפעול ולשדר נתונים ליחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.

הפרמטרים המנוטרים בתחנה: חלקיקים  נשימים (2.5 PM), תחמוצות גופרית (2SO), מימן גופרתי (S2H), תחמוצות חנקן (NOX), חומרים אורגניים נדיפים (BTEX) ומטאורולוגיה.

מיקום התחנה הוא אופטימלי ויסייע בניתוח ודיוק של מקורות הזיהום המשפיעים על הישובים וכמובן בקידום הטיפול במקורות אלו.

להלן דוגמה לניתוח תלונת ריח מהתאריך 26/11/2020 שהגיעה מתושבי נאות הכיכר.