לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המידע מקורו בצד שלישי  ומוסכם כי למועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים כן אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
בהתאם, השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה

דרוש/ה עוזר/ת מחקר במשרה חלקית למו\"פ מדבר וים-המלח

14/01/2020

דרוש/ה מעצב/ת גרפי/ת לסטודיו ערבה, בספיר

02/01/2020

לחברת AHAVA דרוש/ה עובד/ת למחלקת איכות  

01/01/2020

קיבוץ אליפז מחפש מדריך לצעירים א-ג / ד-ו

25/12/2019

דרושים עובדים/ות למפעל דר\' גרין למערך הייצור

10/12/2019

לחוות פטריות ערד דרוש אחראי תהליך גידול

03/12/2019

דרושים מוכרים למילאנו אופטיק

24/11/2019

דרוש מפתח הדרכה / כותב תוכן

24/11/2019

דרושים /ות אנשי /נשות מכירות בעלי /ות ניסיון מוכח

07/10/2019

דרושים במדא עין בוקק

08/09/2019