המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 19/19 לפיתוח והקמה שכונה ב' ביישוב הר עמשא ועבודות נוספות בהסכם מסגרת 19/19 09/12/2019 05/01/2020

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס' 03/19 לקבלת שירותי ניהול פרויקטים בתעשיה 03/19 21/11/2019 14/01/2020

מתנ"ס תמרית

לא קיימים מכרזים פעילים של מתנ"ס תמרית.

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא.


עבור לארכיון המכרזים