המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 15/22 לאספקת חומרים כימיקליים לטיפול בשפכים בהסכם מסגרת למועצה האזורית תמר 15/22 24/11/2022 25/12/2022

המועצה

מספר המכרז
15/22
תאריך פרסום
24/11/2022
תאריך אחרון להגשה
25/12/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח
קובץ מצורף
מכרז פומבי מס' 14/22 למתן שירותי אחזרקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה עבור המועצה האזורית תמר 14/22 13/11/2022 25/12/2022

המועצה

מספר המכרז
14/22
תאריך פרסום
13/11/2022
תאריך אחרון להגשה
25/12/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח
מכרז פומבי מס' 13/22 להפקה של השתלמות עובדים ולהקמת מאגר ספקים לשירותי הפקה של השתלמויות עובדים ואירועים נוספים 13/22 02/11/2022 04/12/2022

המועצה

מספר המכרז
13/22
תאריך פרסום
02/11/2022
תאריך אחרון להגשה
04/12/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח
קובץ מצורף
מכרז פומבי מס' 12/22 לאספקת חומרי ציוד וחומרי ניקיון, מוצרי הגשה , כיבוד וכלי מטבח בהסכם מסגרת למועצה האזורית תמר 12/22 06/10/2022 22/01/2023

המועצה

מספר המכרז
12/22
תאריך פרסום
06/10/2022
תאריך אחרון להגשה
22/01/2023
עלות מסמכים
500 ש"ח

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא.

התקשרות מול משכ"ל (החברה למשק וכלכלה)

לא קיימים מכרזים פעילים של התקשרות מול משכ"ל (החברה למשק וכלכלה).

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר

לא קיימים מכרזים פעילים של החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר.

התקשרויות עם ספקים

לא קיימים מכרזים פעילים של התקשרויות עם ספקים.

מתנ"ס תמרית

לא קיימים מכרזים פעילים של מתנ"ס תמרית.


עבור לארכיון המכרזים