המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 14/19 למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה בתחומי המועצה האזורית תמר 14/19 09/06/2019 07/07/2019
מכרז פומבי מספר 13/19 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע סקרי תשתיות בתחומי המועצה האזורית תמר 13/19 04/06/2019 30/06/2019
מכרז פומבי לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני 12/19 24/05/2019 07/07/2019
המועצה האזורית תמר מכרז פומבי מספר 11/19 למתן שירותי הפקת אירועים קטנים ולמתן שירותים נלווים עבור המועצה האזורית תמר 11/19 20/05/2019 30/06/2019

החברה הכלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של החברה הכלכלית.

מתנ"ס תמרית

לא קיימים מכרזים פעילים של מתנ"ס תמרית.

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא.


עבור לארכיון המכרזים