המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 10/20 לעריכת ביטוחי כלי רכב של המועצה האזורית תמר 10/20 28/10/2020 29/11/2020

המועצה

מספר המכרז
10/20
תאריך פרסום
28/10/2020
תאריך אחרון להגשה
29/11/2020
עלות מסמכים
500 ש"ח
הזמנה להציע הצעות לרכש טובין 1 13/10/2020 29/10/2020

המועצה

מספר המכרז
1
תאריך פרסום
13/10/2020
תאריך אחרון להגשה
29/10/2020
עלות מסמכים
0 ש"ח
קובץ מצורף

 

החברה הכלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של החברה הכלכלית.

מתנ"ס תמרית

לא קיימים מכרזים פעילים של מתנ"ס תמרית.

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא.


עבור לארכיון המכרזים