המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז למתן שירותי הטמעה ותחזוקת מערכות לניהול משימות כלל ארגוניות עבור המועצה האזורית תמר 07/22 04/05/2022 12/06/2022

המועצה

מספר המכרז
07/22
תאריך פרסום
04/05/2022
תאריך אחרון להגשה
12/06/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח
קובץ מצורף
מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ולהקמת קירויים והתקנת מערכות על גביהם 06/22 14/04/2022 29/05/2022

המועצה

מספר המכרז
06/22
תאריך פרסום
14/04/2022
תאריך אחרון להגשה
29/05/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח

קול קורא

קול קורא
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
קל קורא להגשת הצעת מחיר לבלוג מטיילים ארץ ים המלח קל קורא להגשת הצעת מחיר לבלוג מטיילים ארץ ים המלח 07/02/2022

קול קורא

מספר המכרז
קל קורא להגשת הצעת מחיר לבלוג מטיילים ארץ ים המלח
תאריך פרסום
07/02/2022
תאריך אחרון להגשה
עלות מסמכים
0 ש"ח
קובץ מצורף

לפרטים נוספים והגשת מועמדות, יש לפנות ליפעת דיין-מלכה באגף תיירות בכתובת מייל: tourism@ma-tamar.co.il 

התקשרות מול משכ"ל (החברה למשק וכלכלה)

התקשרות מול משכ"ל (החברה למשק וכלכלה)
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
תכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט מכרז אס/26/2020 14/02/2022

התקשרות מול משכ"ל (החברה למשק וכלכלה)

מספר המכרז
מכרז אס/26/2020
תאריך פרסום
14/02/2022
תאריך אחרון להגשה
עלות מסמכים
0 ש"ח
קובץ מצורף

מצ"ב החלטת ועדת השלושה בנושא מכרז אס/26/2020 לתכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
לקבלת זיכיון להפעלת קמפינג במתחם הסולריום בעין בוקק 03/22 09/05/2022 16/06/2022

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר

מספר המכרז
03/22
תאריך פרסום
09/05/2022
תאריך אחרון להגשה
16/06/2022
עלות מסמכים
500 ש"ח
קובץ מצורף

מכרז 03/22

תאריך פרסום 09.05.2022

עלות מסמכים 500 ₪ כולל מע"מ

סיור מציעים יתקיים ב-26.05.2022 בשעה 10:00, במשרדי החברה הכלכלית.

מועד אחרון לשאלות הבהרה 02.06.2022 בשעה 16:00

תאריך אחרון להגשת הצעות 16.06.2022 בשעה 12:00 במשרדי חכ"ל

פתיחת מעטפות 16.06.2022 בשעה 12:30

 

***הבהרה ***

במתחם הסולריום ישנן שתי חצרות:

גודל השטח הצפוני לקמפינג: כ- 2.7 דונם.

גודל השטח הדרומי לקמפינג: כ- 4 דונם.

סה"כ מתחם קמפינג: 6.7 דונם לערך.

מכרז פומבי 2/22 לרכישה והצבת יחידות מרחב מוגן מוסדי במרחב המועצה האזורית תמר 2/22 24/04/2022 22/05/2022

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר

מספר המכרז
2/22
תאריך פרסום
24/04/2022
תאריך אחרון להגשה
22/05/2022
עלות מסמכים
409.5 ש"ח
קובץ מצורף

מכרז 02/22

מועד אחרון לשאלות הבהרה 28.04.2022 בשעה 15:00.

תאריך אחרון להגשה 22.05.2022 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.

פתיחת מעטפות 22.05.2022 בשעה 14:00 במשרדי החכ"ל.

התקשרויות עם ספקים

לא קיימים מכרזים פעילים של התקשרויות עם ספקים.


עבור לארכיון המכרזים