המועצה

המועצה
שם המכרז מספר המכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מס' 13/21- להקמה ופיתוח מבנה פעוטונים ומועדון נוער בהר עמשא 13/21 20/09/2021 31/10/2021

המועצה

מספר המכרז
13/21
תאריך פרסום
20/09/2021
תאריך אחרון להגשה
31/10/2021
עלות מסמכים
500 ש"ח
מכרז פומבי מספר 12/21 להקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה 12/21 25/08/2021 24/10/2021

המועצה

מספר המכרז
12/21
תאריך פרסום
25/08/2021
תאריך אחרון להגשה
24/10/2021
עלות מסמכים
500 ש"ח
הודעה על ביטול הליך  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון אדריכלי למזרקה באזור התיירות בעין בוקק 10/11/2020

המועצה

מספר המכרז
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון אדריכלי למזרקה באזור התיירות בעין בוקק
תאריך פרסום
10/11/2020
תאריך אחרון להגשה
עלות מסמכים
0 ש"ח

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא.

התקשרויות עם ספקים

לא קיימים מכרזים פעילים של התקשרויות עם ספקים.

מתנ"ס תמרית

לא קיימים מכרזים פעילים של מתנ"ס תמרית.

החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר

לא קיימים מכרזים פעילים של החברה הכלכלית חבל ים המלח-תמר.


עבור לארכיון המכרזים