תושבים יקרים,

בהתאם לתיקון שהתווסף לחוק: "העמדת רכב וחנייתו" התשע"ח – 2018 המתייחס לאפשרות למתן תו חניה לתושב, ללא תשלום, לאחר שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו. 

לשם קבלת ואו חידוש תו חנייה לתושב אנא בחר באחת מהדרכים הבאות: 

  1. ניתן למלא בקשה מקוונת: https://www.ma-tamar.org.il/638/
  2. יש למלא טופס בקשה ולצרף את המסמכים הבאים :
  •  תעודת זהות הכוללת את ספח כתובתך העדכנית.
  •  רישיון רכב בתוקף.
  • להעביר למייל revital@ma-tamar.co.il או בפקס 08-6688877
  • לאחר בחינת המסמכים על ידי מחלקת הפיקוח של המועצה ומתן אישורה ניתן יהיה להנפיק תו חניה לתושב.

תו החניה שיינתן לתושב הינו ללא עלות.

תוקף תו החניה יהא לשנתיים, עד 31 בדצמבר לשנה שלאחר הנפקתו.