"לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המידע מקורו בצד שלישי  ומוסכם כי למועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים כן אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
בהתאם, השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה"

      yes פרטים על משרות ודרושים בכתובת מייל : hr@ma-tamar.co.il

      yes הגשת מועמדות  באמצעות טופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה> לחצו כאן

דרוש קטגוריה סוג תאריך פרסום מועד אחרון להגשת מועמדות
מכרז לתפקיד מנהל/ת תכנית הרשות לבטחון קהילתי ועובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית להב"ה כח אדם חיצוני 02/03/2023 16/03/2023
מכרז לתפקיד מנהל /ת שרות פסיכולוגי חינוכי כח אדם פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז לתפקיד נציג/ת שירות גבייה גזברות-גבייה פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז לתפקיד עובד/ת אחזקה כללי במחלקת מים וביוב כח אדם פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז לתפקיד פקח/ית חופים כח אדם פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז לתפקיד עוזר/ת מחסנאי-המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלויות גזברות-רכש פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי לתפקיד וטרינר/ית רשותי כח אדם פומבי 05/01/2023 19/01/2023
מכרז חיצוני לתפקיד מזכיר /ה בלשכת ראש המועצה כח אדם חיצוני 05/01/2023 19/01/2023
מכרז פומבי לתפקיד מזכיר/ה באגף חינוך כח אדם פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי למנהל/ת אגף חינוך כח אדם פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי לתפקיד רכז/ת שיווק ואדמינסטרציה כח אדם פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז חיצוני מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כח אדם פנימי/חיצוני 24/11/2022 15/12/2022
מכרז פומבי לתפקיד נציג/ת שירות גבייה כח אדם פומבי 03/11/2022 17/11/2022
מכרז חיצוני לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית להב"ה כח אדם חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
מכרז פומבי לתפקיד וטרינר/ית רשותי כח אדם פומבי 03/11/2022 17/11/2022
מכרז חיצוני לתפקיד רכז/ת להב"ה והדרכה כח אדם חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
מנהל/ת תוכנית הרשות לביטחון קהילתי – 50% משרה ועו"ס/ית להב"ה – 50% - באגף יישובים כח אדם פומבי 03/11/2022 17/11/2022
מכרז חיצוני לתפקיד מזכיר/ת ביה"ס יסודי כח אדם חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
מכרז לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה הנדסה פומבי 22/09/2022 20/10/2022
וטרינר/ית רשותי כח אדם פומבי 08/09/2022 22/09/2022
פקח/ית  רב תכליתי כח אדם פנימי/חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
מזכיר/ה ללשכת ראש המועצה כח אדם פנימי/חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
נציג/ת שירות גבייה כח אדם פנימי/חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית להב"ה ומנהל/ת תוכנית לבטחון קהילתי כח אדם פומבי 01/09/2022 15/09/2022
רכז/ת הדרכה ורכז/ת תוכנית להב"ה כח אדם פומבי 01/09/2022 15/09/2022
מנהל/ת מחלקת דיגיטל וחדשנות כח אדם פנימי/חיצוני 01/09/2022 15/09/2022
מכרז לתפקיד סגן/ית למנהל אגף הנדסה ומנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים (מהנדס/ת או הנדסאי/ת) הנדסה פנימי/חיצוני 28/07/2022 11/08/2022
מכרז לתפקיד נציג/ת שירות גבייה גזברות-רכש פנימי/חיצוני 28/07/2022 11/08/2022
מכרז לתפקיד מזכיר/ה כללי/ת כח אדם פנימי/חיצוני 28/07/2022 11/08/2022
מכרז לתפקיד רכז/ת ועדה חקלאית ועדות פנימי/חיצוני 28/07/2022 11/08/2022
מכרז למנהל/ת תוכנית הרשות לביטחון קהילתי כח אדם פנימי/חיצוני 28/07/2022 11/08/2022
אחראי.ת תיאום ובקרה גופי סמך- החברה הכלכלית פומבי 24/07/2022 04/08/2022
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית להב"ה ועובד/ת סוציאלי/ת לפנימיית עין גדי פנימי/חיצוני 14/07/2022 31/07/2022
מנהל/ת תוכנית הרשות לביטחון קהילתי כח אדם פומבי 16/06/2022 30/06/2022
מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי כח אדם פומבי 02/06/2022 16/06/2022
סגן/ית מנהל/ת אגף הנדסה ומנהל/ת מחלקת פרויקטי הנדסיים כח אדם פומבי 26/05/2022 16/06/2022
מכרז לתפקיד מזכיר/ה באגף החינוך חינוך פומבי 26/05/2022 09/06/2022
פסיכולוג/ית חינוכי/ת חינוך פומבי 26/05/2022 09/06/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית להב"ה ולפנמיית עין גדי כח אדם פומבי 26/05/2022 09/06/2022
מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי כח אדם פומבי 26/05/2022 09/06/2022
סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל יחידת פרויקטים הנדסיים כח אדם פומבי 12/05/2022 25/05/2022
מכרז סגן גזבר כח אדם פנימי/חיצוני 31/03/2022 24/04/2022
סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל יחידת פרויקטים הנדסיים כח אדם פומבי 31/03/2022 24/04/2022
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ורכז/ת בטחון קהילתי כח אדם פומבי 17/03/2022 14/04/2022
מכרז לתפקיד מזכירה בלשכת ראש המועצה כח אדם חיצוני 10/03/2022 24/03/2022
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ורכז/ת בטחון קהילתי פומבי 24/02/2022 10/03/2022
מכרז לתפקיד מנהל /ת שרות פסיכולוגי חינוכי פומבי 10/02/2022 24/02/2022
מכרז לתפקיד מנהל /ת שרות פסיכולוגי חינוכי כח אדם פומבי 06/01/2022 20/01/2022
מכרז לתפקיד רכז/ת מכרזים כח אדם פומבי 25/11/2021 09/12/2021
מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת פנימיית עין גדי חינוך פומבי 18/11/2021 02/12/2021
מכרז פומבי לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה כח אדם פומבי 18/11/2021 02/12/2021
דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת ראש המועצה כח אדם פומבי 21/10/2021 04/11/2021
מכרז לתפקיד רכז/ת אדמיניסטרציה כח אדם פומבי 21/10/2021 04/11/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם חיצוני 21/10/2021 04/11/2021
מכרז לתפקיד רכז/ת היסעים, מערכת ואדמניסטרציה חינוך פומבי 07/10/2021 21/10/2021
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מים וביוב כח אדם פומבי 19/08/2021 02/09/2021
מכרז לתפקיד מנהל/ת זמני/ת לפרויקטים חינוכיים חינוך פומבי 15/08/2021 29/08/2021
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת קידום רישוי עסקים ותברואה כח אדם פומבי 29/07/2021 12/08/2021
דרושים/ות סייעים/ות ומטפלים/ות לגיל הרך בין הגילאים 0-6 ליישובי כיכר סדום חינוך פומבי 15/07/2021 29/07/2021
מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי כח אדם פומבי 01/07/2021 15/07/2021
מכרז לתפקיד פקח/ית רב תכליתי כח אדם פומבי 17/06/2021 01/07/2021
מכרז לתפקיד פקח/ית חופים כח אדם פומבי 17/06/2021 01/07/2021
לפנימיית עין גדי דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת חינוך פומבי 10/06/2021 21/06/2021
דרושים לפנימיית עין גדי מדריכי נוער חינוך פומבי 10/06/2021 21/06/2021
דרושים לפנימיית עין גדי רכז/ת חינוכי/ת חינוך פומבי 10/06/2021 21/06/2021
לפנימיית עין גדי דרוש/ה רכז/ת חינוכי חינוך פומבי 10/06/2021 21/06/2021
מכרז למנהל/ת רשת –System Administrator כח אדם פנימי/חיצוני 06/05/2021 20/05/2021
פקח גינון כח אדם פנימי/חיצוני 06/05/2021 20/05/2021
מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת תרבות כח אדם פנימי/חיצוני 06/05/2021 20/05/2021
לתיכון עין גדי דרושים אנשי חינוך לשנת הלימודים תשפ"ב חינוך פומבי 03/05/2021 01/09/2021
דרושים אנשי חינוך לבית הספר היסודי תמר בנווה זוהר חינוך פומבי 18/04/2021 18/05/2021
מפקח/ת בנייה כח אדם פומבי 04/03/2021 18/03/2021
מרכז לתפקיד רכז/ת לימודי/ת בפנימיית עין גדי כח אדם פומבי 14/05/2020 31/05/2020
מכרז לתפקיד רכז/ת חינוכי לפנימיית עין גדי כח אדם פומבי 14/05/2020 31/05/2020
מכרז לתפקיד רכז/ת בוגרים ואם/אב בית בפנימיית עין גדי כח אדם פומבי 14/05/2020 31/05/2020
מכרז לתפקיד מדריך/ה בפנימיית עין גדי כח אדם פומבי 14/05/2020 31/05/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת פנימיית עין גדי כח אדם פומבי 14/05/2020 31/05/2020
מכרז לתפקיד מזכיר/ה למשאבי אנוש כח אדם פומבי 07/05/2020 21/05/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם פומבי 07/05/2020 21/05/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת פרויקטים במחלקת בינוי ותשתיות כח אדם פומבי 30/04/2020 14/05/2020
מכרז לתפקיד מטפל/ת מוביל/ה לפעוטון הר עמשא כח אדם פומבי 30/04/2020 14/05/2020
מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת חופים וגינון כח אדם פומבי 30/04/2020 14/05/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי כח אדם פומבי 12/03/2020 26/03/2020
מכרז לתפקיד בוחנ/ת רישוי כח אדם פומבי 06/02/2020 20/02/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת פרויקטים במחלקת בינוי ותשתיות כח אדם פומבי 06/02/2020 20/02/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם פומבי 06/02/2020 20/02/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת אחזקה כח אדם פומבי 06/02/2020 20/02/2020
מכרז למנהל/ת תפעולי מכון מחקר כח אדם פומבי 04/02/2020 27/02/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם חיצוני 09/01/2020 30/01/2020
מכרז לתפקיד הנדסאי/ת בנין למחלקת אחזקה כח אדם חיצוני 09/01/2020 30/01/2020
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר/ת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית תמר ועדות פומבי 02/01/2020 06/02/2020
מכרז לתפקיד פקיד/ת גבייה - מעודכן כח אדם חיצוני 26/12/2019 09/01/2020
מכרז לתפקיד מזכיר/ת גזברות כח אדם חיצוני 26/12/2019 09/01/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת זכאות מזכיר/ה כללית במחלקה לשירותים חברתיים כח אדם פומבי 12/12/2019 02/01/2020
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם פומבי 12/12/2019 02/01/2020
מכרז לתפקיד רכז/ת התקשרויות כח אדם פומבי 12/12/2019 02/01/2020
מכרז לתפקיד מזכיר/ה כללית כח אדם פומבי 12/12/2019 02/01/2020
מכרז לתפקיד רכז/ת שיווק ואחראי מתחם תיירות כח אדם פומבי 12/12/2019 02/01/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת אגף חינוך כח אדם פומבי 12/12/2019 30/01/2020
דרוש/ה לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם פומבי 14/11/2019 28/11/2019
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בניין כח אדם פומבי 14/11/2019 28/11/2019

חזור לדרושים כעת