דרוש קטגוריה סוג תאריך פרסום מועד אחרון להגשת מועמדות
מכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת כח אדם חיצוני 09/01/2020 30/01/2020
מכרז לתפקיד הנדסאי/ת בנין למחלקת אחזקה כח אדם חיצוני 09/01/2020 30/01/2020
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר/ת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית תמר ועדות פומבי 02/01/2020 06/02/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת אגף חינוך כח אדם פומבי 12/12/2019 30/01/2020

עבור לארכיון דרושים