דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה לתפקיד פקח תברואה כח אדם פומבי 22/08/2019 22/08/2019
דרוש/ה לתפקיד עובד/ת זכאות ומזכירה כללית במחלקה לשירותים חברתיים כח אדם פומבי 08/08/2019 22/08/2019

עבור לארכיון דרושים