דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה לתפקיד עובד/ת סוציאלי כח אדם פומבי 10/10/2019 31/10/2019
דרוש/ה לתפקיד קניין כח אדם פומבי 03/10/2019 24/10/2019
דרוש/ה לתפקיד מפקח/ת בניה כח אדם פומבי 03/10/2019 24/10/2019
דרוש/ה לתפקיד ממונה תחום תכנון ובקרת פרויקטים PMO כח אדם פומבי 03/10/2019 24/10/2019

עבור לארכיון דרושים