סטודנטים ובני משפחה יקרים, 

קריטריונים וטפסים אותם עליכם למלא לצורך קבלת מלגת ראש המועצה לשנת תשפ"א, לחצו  על הקישור כאן

שימו לב, מועד הגשת הטפסים והבקשות הוארך עד לתאריך 15/6/2021 .


אנא העבירו את הטפסים המצורפים בצירוף האישורים הנדרשים למתנ"ס – matnas@ma-tamar.co.il
בברכה,

ועדת מלגות