מלגות ראש המועצה לסטודנטים

קריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנט  החל מהשנה הראשונה  ללימודיו,  הלומד באחד מן המוסדות המוכרים מטעם המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).
 2. לימודים במכללות יידונו בנפרד בועדת חריגים ובהתאמה לצרכי האזור.
 3. סטודנט ששירת שירות צבאי/לאומי עד 10 שנים מיום השחרור והוריו מתגוררים באחד מישובי המועצה, לפחות 3 שנים.
 4. סטודנט רשאי לפנות לקבלת מלגה במשך שלוש שנים בלבד, גם אם לימודיו אורכים יותר.
 5. סטודנט זכאי למלגה בתנאי ששילם לפחות 50% משנה אוניברסיטאית ע"פ המל"ג.
 6. סכום המלגה יהיה שווה לכל הזכאים וייגזר מהתקציב באותה שנה.
 7. מענק המלגה מותנה בפרויקט למען הקהילה- הרצאה, הדרכה, בי"ס של קיץ ועוד.. בגובה 20 שעות בשנה. 
 8. מתן המלגה מותנה בחובת השתתפות בטקס הענקת המלגות אשר יתקיים בלשכת ראש המועצה. פרסום על מועד הטקס יצא בנפרד.
 9. המלגה תוענק אישית לזכאים ע"י ראש המועצה.
 10. יש למלא את הטופס בהתאם ולצרף את כל האישורים הבאים:
 • טופס בקשה לקבלת מלגה- רצ"ב.
 • פרויקט למען הקהילה – כמפורט בטופס המצורף.
 • טופס אישור תושבות חתום ע"י מזכיר היישוב.
 • צילום ספח תעודת זהות בו מצוין מקום המגורים.
 • אישור על גובה שכר הלימוד + אישור תשלום (אישור חתום או קבלות)
 • אישור לימודים מהמוסד האקדמאי,  היקף שעות הלימוד השבועיות.
 • תעודת שחרור/אישור על שירות לאומי.

בקשות על גבי טופס הבקשה יש להפנות עד לתאריך הראשון במאי בכל שנה, כל בקשה תעלה לדיון בוועדת מלגות.

                                                  

 אודות  הפרויקט למען הקהילה 

ועדת המלגות החליטה על שילוב מקבלי המלגות בפעילות למען הקהילה. כפועל יוצא  מן ההחלטה ומתוך הבנה למגבלות השונות העומדות בפני הלומדים אנו מציעים מספר אפשרויות לביצוע  תכנית המעורבות הקהילתית. כל מקבל מלגה יידרש ל20 שעות שנתיות של תרומה לקהילה/ פעילות התנדבותית, על מנת לקבל את המלגה. לפניכם מספר אפשרויות למתן שירות בקהילה –

 1. מעורבות טיפולית בחינוך– סטודנטים המתמחים בנושאי טיפול חינוכיים – ליווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 2. מעורבות תרבותית – שרותי סאונד, גרפיקה, צילום ותיעוד, עזרה בהפקת אירוע.
 3. ילדים ונוער – ליווי טיולים, פרויקטים, קייטנת קיץ ועוד.
 4. מחשבים – צמצום הפער הבין  דורי – קורס מחשבים, אפשרות נגישות למחשבים לכל גמלאי, התמצאות באתרי אינטרנט ממשלתיים ועוד.
 5. הצעות נוספות על פי הצעת המועמד ולאחר אישור ועדת המלגות.

את בחירתכם יש להגיש ביחד עם טפסי בקשת המלגה. הצעות נוספות יש להביא בפני ועדת המלגות לאישור . כמו כן, יש לפרט את תכנית העבודה מול הקהילה כולל לוח זמנים. לא תאושר מלגה ללא התחייבות לביצוע הפרויקט.

שלכם, ועדת מלגות

לפרטים נוספים- ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס

לינוי מלול
מזכירת מתנ"ס
08-6688834

1
פרטים אישיים
2
פרטים על הלימודים
3
פרויקט למען הקהילה
4
צירוף אישורים

מסלול לימודים * שדה חובה

שנת הלימודים הנוכחית הינה שנת הלימודים * שדה חובה

האם בעברת קיבלת מלגה מהמועצה * שדה חובה

Browser not supported

 

 

לא תאושר מלגה ללא התחייבות לביצוע הפרויקט

פרויקטים למען הקהילה * שדה חובה

 

טופס אישור תושבות