מחלקת הפיקוח והביטחון

מחלקת הפיקוח אחראית על שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם עין בוקק. מחלקת הביטחון פועלת להגברת תחושת הביטחון במוסדות החינוך, במתחם עין בוקק, בשמורות הטבע וביישובים תוך ליווי וסיוע לרכזי הביטחון. המחלקה גם מסייעת להיערכות לשעת חירום ונמצאת בקשר עם גורמי הביטחון השונים במרחב בעת אירועי החירום. בנוסף, המחלקה אחראית על יחידות החילוץ, שייעודן סיוע וחילוץ לכל מטייל או עובר אורח בגזרה שנקלע למצוקה בעקבות פגיעה או אובדן התמצאות. קב"ט המועצה, והפקחים בשטח אוכפים את חוקי העזר העירוניים בשטחי המועצה האזורית תמר. העבודה מבוצעת בשיתוף פעולה עם המשטרה במסגרת כוח שיטור משולב ותוך הפעלת מאבטחים ומגישי עזרה ראשונה באבטחת מוסדות חינוך וטיולים, באמצעות חברת אבטחה חיצונית.

תפקידים עיקריים:

אבטחת מוסדות המועצה.

אבטחת מוסדות חינוך.

הכנת מוסדות החינוך לאירועי חירום ולתרגילים.

טיפול במקלטים והכנתם לשימוש בעת הצורך.

השתתפות במטה חירום וסיוע להכנת המועצה למצבי חירום.

סיוע לישובים בתחזוקה במרכיבי ביטחון ישובים.

קשר עם צה"ל בגזרות השונות ותיאומי פעילות.

תגבור אבטחה בחגים למניעת חבלה ברכוש מטיילים.

הפעלת מערך משטרתי בשכר בהתאם לצרכים.

ליווי וסיוע לאירועים במועצה.

סיוע ליחידות החילוץ במועצה.

יחידות חילוץ - יחידות החילוץ מבוססות על מתנדבים מיישובי המועצה ובעיקר מעין גדי וכיכר סדום,

מתנדבי היחידה עוברים אימונים והכשרות בתחומים שונים ומגוונים. חברי היחידות מוקפצים לזירות אירוע ונותנים מענה לתיירים מן הארץ ומחו"ל אשר איבדו את דרכם ו/או נפצעו בשטח ונזקקים לטיפול רפואי ופינוי מסודר.

יחידת החילוץ עין גדי פועלת בים המלח ומדבר יהודה ובין תפקידיה חילוץ משיטפונות הפוקדים את האזור בחורף, חילוץ מטיילים שאיבדו את דרכם במדבר ואזורי התיור , פינוי מוסק ועוד

צוות הכיכר הוא חלק מיחידת החילוץ בערבה ופועלים בעיקר בדרום ים המלח והערבה.

חזון יחידות החילוץ: לחלץ ולסייע לכל מטייל או עובר אורח שנקלע למצוקה בגזרתה בעקבות פגיעה או אובדן התמצאות. הצלת חיי אדם בראש מעיניה.

לסיוע מיחידת החילוץ ניתן להתקשר 100 ולבקש סיוע כמו כן ניתן ליצור קשר ישיר עם מפקדי היחידות ו/או עם קב"ט המועצה

חניה : אנו מאמינים כי הסדרת נושא החניה במתחם המלונות תביא לשיפור פני האזור, תייצר וודאות בנוגע למקומות שבהם מותר או אסור לחנות ותצמצם ככל הניתן את התופעה הפסולה של חניה במקומות אסורים ובאופן המפריע לתנועה. במתחמי החניה המוסדרים בתשלום, קיים מערך אכיפה ופיקוח למען שמירה על הסדר והביטחון.

למידע נוסף אודות החניה ותשלום דוחות - לחץ

בני בן שושן
מנהל מחלקת פיקוח ובטחון
08-6688889
רויטל לובטון
מזכירת מחלקת פיקוח ובטחון
08-6688877