מחלקת הביטחון והפיקוח אחראית לשמירת הביטחון והסדר הציבורי בשטחי המועצה. המחלקה פועלת להגברת תחושת הביטחון ביישובים, במוסדות החינוך, במתחם עין בוקק ובשמורות הטבע, כל זאת תוך ליווי רכזי הביטחון וסיוע בעת הצורך. המחלקה לוקחת חלק בהיערכות לשעת חירום ונמצאת בקשר עם גורמי הביטחון השונים במרחב בעת אירועי חירום. בנוסף, מחלקת ביטחון ופיקוח אחראית על יחידות החילוץ המסייעות למטיילים ועוברי אורח שנקלעו למצוקה באזור (בעקבות פציעה, אובדן התמצאות או שיטפון).

תחומי אחריות: 

בתחום הביטחון:

 • אבטחת מוסדות חינוך בכלל יישובי המועצה.
 • תחזוקת מקלטים לשימוש במצבי שגרה וחירום.
 • קיום קשר ישיר ורציף עם גופי הביטחון במצבי חירום.
 • סיוע לכוחות הביטחון בזמן שיטפונות.
 • הפעלת המוקד הרואה במתחם עין בוקק ומתן מענה ותגובה תוך הענקת תחושת ביטחון לתושבים ולתיירים.
 • טיפול בכל מה שקשור למוכנות לחירום – היערכות מקצועית לחירום, ריכוז ועדת ביטחון של המועצה, ריכוז מל"ח )משק לשעת חירום( ופס"ח )שירותי חירום פינוי, סעד, חללים(.
 • ייצוג המועצה מול גופי הביטחון והחירום.
 • חיזוק מרכיבי הביטחון ותחזוקתם, ובכללם: גדרות, שערים, מקלטי המוסדות וציודם, ציוד עזרה ראשונה, מערכות כריזה בבתי ספר, לחצן מצוקה וטלוויזיה במעגל סגור בגני ילדים.
 • הדרכה בנושאי ביטחון ושעת חירום לצוותי חינוך ולרכזי ביטחון של בתי הספר.
 • קשר עם צה"ל בגזרות השונות ותיאומי פעילות.
 • תגבור אבטחה בחגים למניעת חבלה ברכוש מטיילים.
 • הפעלת מערך משטרתי בשכר בהתאם לצרכים.
 • ליווי וסיוע לאירועים במועצה.
 • סיוע ליחידות החילוץ במועצה המבוססות על מתנדבים מיישובי המועצה, בעיקר מעין גדי וכיכר סדום. מתנדבי היחידה עוברים אימונים והכשרות בתחומים שונים ומגוונים.

חברי היחידות מוקפצים לזירות אירוע ונותנים מענה לתיירים מן הארץ ומחו"ל אשר איבדו את דרכם ו/או נפצעו בשטח ונזקקים לטיפול רפואי ופינוי מסודר.

יחידת החילוץ עין גדי פועלת בים המלח ומדבר יהודה ובין תפקידיה חילוץ משיטפונות הפוקדים את האזור בחורף, חילוץ מטיילים שאיבדו את דרכם במדבר ואזורי התיור , פינוי מוסק ועוד

צוות הכיכר הוא חלק מיחידת החילוץ בערבה ופועלים בעיקר בדרום ים המלח והערבה.

חזון יחידות החילוץ: לחלץ ולסייע לכל מטייל או עובר אורח שנקלע למצוקה בגזרתה בעקבות פגיעה או אובדן התמצאות. הצלת חיי אדם בראש מעיניה.

לסיוע מיחידת החילוץ ניתן להתקשר 100 ולבקש סיוע כמו כן ניתן ליצור קשר ישיר עם מפקדי היחידות ו/או עם קב"ט המועצה

בתחום הפיקוח והחניה:

 • הנפקת תווי חניה לתושבים ובעלי עסקים - להגשת בקשה לחץ 
 • הכוונת תנועה.
 • אכיפת השמירה על חוקי העזר העירוניים.
 • פיקוח על שמירת הסדר הציבורי בחופים.
 • פיקוח על חניה בהתאם לחוק  - אנו מאמינים כי הסדרת נושא החניה במתחם המלונות תביא לשיפור פני האזור, תייצר וודאות בנוגע למקומות שבהם מותר או אסור לחנות ותצמצם ככל הניתן את התופעה הפסולה של חניה במקומות אסורים ובאופן המפריע לתנועה.  

למידע נוסף אודות החניה ותשלום דוחות - לחץ

ההתחייבות שלנו 

סיורים יזומים בניידת ביישובים עין גדי, נאות הכיכר ועין תמר יתקיימו שלוש פעמים בשבוע, בין השעות .12:00–8:00
•סיור יזום בניידת ביישובים עין חצבה והר עמשא יתקיים אחת לחודש.
•סיור פיקוח לפינוי גרוטאות ביישובים יתקיים אחת לחודש.
•סיורי פיקוח במוסדות החינוך במועצה יתקיימו בימי לימודים אחת ליומיים ביישובי הכיכר ובעין גדי,  ואחת לחודש בהר עמשא (בדיקת מאבטחים וסיור כולל).

בני בן שושן
מנהל מחלקת פיקוח ובטחון
08-6688889