המחלקה אחראית על כלל פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה – ארנונה, מים וביוב, אגרות שילוט, היטלים ותשלומי חובה ורשות אחרים, יצירת וניהול בסיס נתוני השומה תוך מיצוי פוטנציאל החיוב, גבייתם של כל אלה. וריכוז וניהול הפעולות לאכיפת הגביה. כל זאת תוך מתן שירות איכותי לכלל המשלים במועצה

לתשלומים לחץ 

טבלת אנשי קשר - גביה
שם תפקיד טלפון מייל
אולגה קז'דן מנהלת גביה 08-6688856 Gvia@ma-tamar.co.il
איילת זוהרי נציגת שירות גביה 08-6688855 Gvia@ma-tamar.co.il
אלינה בריוזה נציגת שירות גביה 08-6688831 Gvia@ma-tamar.co.il
אלינה פרנקל נציגת שירות גביה 08-6688903 Gvia@ma-tamar.co.il