המחלקה אחראית על כלל פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה – ארנונה, מים וביוב, אגרות שילוט, היטלים ותשלומי חובה ורשות אחרים, יצירת וניהול בסיס נתוני השומה תוך מיצוי פוטנציאל החיוב, גבייתם של כל אלה. וריכוז וניהול הפעולות לאכיפת הגביה. כל זאת תוך מתן שירות איכותי לכלל המשלים במועצה

לתשלומים לחץ 

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון מייל
אלינה בריוזה נציגת שירות גבייה 08-6688903 Alina@ma-tamar.co.il
אולגה קז'דן מנהלת גבייה 08-6688856 Gvia@ma-tamar.co.il
איילת זוהרי נציגת שירות גביה 08-6688855 Gvia@ma-tamar.co.il
ויקטוריה צרטקוב נציגת שירות גביה 08-6688903 Gvia@ma-tamar.co.il
חופית פולק נציגת שירות גביה 08-66888831 hofitp@ma-tamar.co.il