תושבים יקרים,

 לפניכם איגרת מאת וטרינרית המועצה דר' יעל ניסים וכן איגרת מידע של רשות הטבע והגנים. 

שפעת העופות איגרת וטרינרית המועצה.pdf

איגרת רשות הטבע והגנים בנושא שפעת העופות 3.1.22.pdf