כחלק מתופעת החרקים השונים המופיעים לאחרונה באזור המועצה ובחלקים נרחבים אחרים בארץ.

מצורף מכתב מטעם המשרד להגנת הסביבה מחוז דרום.

מכתב משרד להגנת הסביבה בנושא חרקים.pdf