פורסם ביום 03/07/2020 עיתון ידיעות הנגב כתבה מס' 9