1
פרטי התלמיד
2
פרטי הורה/אפוטרופוס
3
צירוף מסמכים
4
הצהרה

סוג זהות (חובה) שדה חובה

מגדר (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי הורה/אפוטרופוס 1

קרבה (חובה) שדה חובה

סטטוס אפוטרופסות (3) (חובה) שדה חובה

סוג זהות (חובה) שדה חובה

אנא סמן

פרטי הורה/אפוטרופוס 2

קרבה

סטטוס אפוטרופסות (3)

סוג זהות

 

(1) במידה ויש צו משפטי הנוגע לקשר עם הילד, יש לצרף אסמכתאות. (2) במידה וסומן אפוטרופוס יחידני יש להמציא מסמכים בנידון. (3) אפוטרופוס – הורה ביולוגי או מי שמונה על פי החוק להיות אחראי על הילד

הצהרת הרושם

הצהרת הרושם (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported

מסמך זה חסוי עפ''י חוק הגנת הפרטיות לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות תשמ''א-1981 אנו מודיעים בזה שהנתונים ישמשו לביצוע חוקי החינוך וכל הקשור בלימודיו של הילד הנרשם במערכת החינוך.