מחלקת החקלאות פועלת לקידום ופיתוח ענפי החקלאות במועצה מתוך תפיסה הרואה בחקלאות ובחקלאים ערך קיומי חשוב למועצה.

המחלקה מפעילה מערך מחקר ופיתוח ופועלת במגוון דרכיםהלהכשיר, לתמוך ולייצג את החקלאים בגופי המועצה והמִנהל השונים.

תחומי אחריות

  • ליווי היישובים בתהליכי הכשרת קרקעות וקבלת מכסות מים לצורכי חקלאות.
  • תמיכה בקליטת משפחות חקלאיות חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים. 
  • ייצוג וליווי חקלאי המועצה בגופים וארגונים שונים.
  • טיפול בפסולת חקלאית ו/או פינויה.
  • מחקר ופיתוח ידע יישומי בתחומי החקלאות במסגרת תחנת הניסיונות.
  • העברת ידע לחקלאים והכשרתם.

ההתחייבו יות שלנו !

  • מענה לפניות כלליות של חקלאים בתוך שני ימי עבודה.
  • שבעה מפגשי הדרכה לחקלאים בשנה.
  • וידוא כי הודעת מנהלת ההשקעות מגיעה לכל המזכירויות.
  • תיאום פגישה לליווי חקלאים בהגשת בקשות למנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בתוך שני ימי עבודה (בתלות ביכולתו של החקלאי לקיים את הפגישה) .