פרטי הקרקע

.

פרטי המבקש – עורך הבקשה

 

לאחר קבלת הבקשה יישלח לעורך הבקשה, בדוא"ל שובר לתשלום האגרה, ולאחר התשלום הבקשה תטופל