1
פרטי הפניה
2
פרטי הבקשה

מבקש לשלוח את מד המים שברשותי למבדקה לצורך בדיקת תקינותו.

אני מצהיר בזאת, שבצעתי את בדיקתי ומצאתי כי לא קיימת נזילה נראית לעין ברשת הפרטית.

אבקש לקבל מסמך אישור בגין אי צריכה/שימוש במים בנכס בתקופה שצוינה לעיל. * שדה חובה

Browser not supported