מערכת הגנים בתחום המועצה מונה כ-90 ילדים מחמישה ישובים: עין גדי, נאות הכיכר, עין תמר, והר עמשא. המחלקה שואפת לקיים מוסדות חינוך מקצועיים ויעילים בתחומי המועצה, אשר בבסיסם האמונה כי סביבה חינוכית המעודדת למידה ומעוררת סקרנות תתרום להסתגלות הפרט בחברה בעתיד. בתוך כך, מטרת תוכניות הלימודים בגנים היא הקניית מיומנויות בסיסיות, חשיפה לנושאים עדכניים וחיבור לנושא הקיימות, תוך קישור מתמיד עם הקהילה הסובבת. המחלקה מקדמת את תוכנית "מעברים" הייחודית, המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספר, והכוללת ליווי רגשי, חברתי ופדגוגי של כל תלמיד החל מכניסתו לגן ועד לבית הספר. בנוסף מקיימת המחלקה מפגשים בין הגנים בתחום המועצה בחגים, באירועי תרבות ומוסיקה, בפעילויות שונות, ובחוגי העשרה.

תמי מסלם
רכזת גנים
08-6688906