וטרינריה

הגדרות בפרק זה –

  1. בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  2. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ למועצה, אלא אם כן עברו בדיקות משנה בתחנה הווטרינרית  בירושלים או בערד  וקבלו אישור שהמוצר נבדק ונמצא ראוי להפצה .
  3. בעל העסק ישמור בעסק את האישורים האמורים לעיל, שקבל בבדיקות המשנה (או העתקיהם) למשך שנה לפחות ויציגם לווטרינר המועצה או לתברואה, על פי דרישה.
  4. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ למועצה, אלא אם כן הובל לעסק על ידי מוביל שיש לו אישור הובלה בקירור.
  5. בעל עסק שקנה בשר בתחום המועצה, ישמור את קבלות הקנייה או העתקיהן למשך חודש ימים לפחות ויציגם לווטרינר המועצה או לתברואה, על פי דרישה.