שפכים

  1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטאריים), יעמוד בכל האמור ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014.
  2. כל עסק, המופיע בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  וברשימה שבהמשך (1) ופועל בתחומי המועצה, יתקין נקודת דיגום בתא הביוב אחרון של העסק, לפני התחברותו לביוב המועצה.

מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

מפעלי מזון ומשקאות

משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

מכבסות

תחנות תדלוק

רפת או לול

מפעלי עיבוד עורות

תחנות מעבר לפסולת

בתי דפוס

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים, ייצור דשנים.

מפעלי חומרי בנייה

בתי מלון

 
  1. במידה ובעסק יש מפריד שומן או מתקן טיפול בשפכים אחר, תותקן נקודת  דיגום במוצא מפריד השומן או במוצא מתקן הטיפול בשפכים.  
  2. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים (כל אחד מסוגי העסקים המופיעים בסעיף 2.2), יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לדרישות המועצה  ובהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009,.

שפכים הכוללים חומרים "שוברי אמולסיה" לא יוזרמו למפרידי שומנים.
(1) הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת במקביל לשינויים בכללי תאגידי מים וביוב