שימו לב ! פניה בנושא תשלום / ערעור אודות דו"ח חניה יש להפנות למחלקת החניה 

מידע אודות הממונה על תלונות הציבור 

1
פרטי הפונה
2
יצירת קשר
3
פרטי התלונה
4
צרופות לפניה

תושב מועצה אזורית תמר? (חובה) שדה חובה

סוג (חובה) שדה חובה

משלוח תשובה באמצעות (חובה) שדה חובה

לתשומת ליבכם, ניתן להזין עד 3800 תוים, אם אורך הפניה גדול מכך יש לצרף את התוכן כקובץ

 

אם ברשותך מסמכים והעתקי מענה, אנא צרף אותם לתלונה: