שימו לב ! פניה בנושא תשלום / ערעור אודות דו"ח חניה יש להפנות למחלקת החניה 

מידע אודות הממונה על תלונות הציבור 

1
פרטי הפונה
2
יצירת קשר
3
פרטי התלונה
4
צרופות לפניה

תושב מועצה אזורית תמר? * שדה חובה

סוג * שדה חובה

משלוח תשובה באמצעות * שדה חובה

 

אם ברשותך מסמכים והעתקי מענה, אנא צרף אותם לתלונה: