מחלקת תברואה אחראית על התחזוקה של מרחב המועצה מבחינה תברואתית. הפעילות כוללת פינוי אשפה כולל איסוף מנקודות המיחזור במרחב: קרטונים, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל. מעקב על איכות מי השתייה, ביצוע הדברה נגד זבובים, יתושים ומטרידים אחרים וכן לכידת נחשים.

איכות המים: המחלקה מבצעת דיגום חודשי לבדיקת איכות מי השתייה, נקודות הדיגום נמצאות בנקודות מרכזיות בישובים, במפעלים ובאזורי התיירות.

הדברה: עקב מיקומה הגאוגרפי של המועצה ותנאי מזג האוויר הקשים בחורף האזור חשוף לשיטפונות חזקים שיוצרים מקווי מים עומדים מלבד מאגרי המים הקיימים. תופעה זו גורמת לריבוי יתושים במשך כל השנה, כמו כן קיים מפגע של זבובים שרובו נעוץ בחקלאות הירדנים. אנו מבצעים ניתור קבוע ומעקב אחרי המפגעים וטיפול אינטנסיבי.

שרות ההדברה מבוצע בכל השטחים הציבוריים, כמו כן ניתן שירות רציף בהדברת מזיקים אחרים, לכידת נחשים וכלבים משוטטים.

 

פינוי אשפה: אשפה אורגנית משונעת לאתר אפעה, אתר ארצי להטמנת פסולת, הביצוע ע"י מטמנות אפעה.

קרטון, נייר, עיתון ונייר משרדי משונעים למפעלי נייר חדרה.

מיכלי שתייה יפונו ע"י חברת י.ר.א.ב.

כרמית כהן
מנהלת מחלקת רישוי עסקים ותברואה
08-6688869
פולינה צייטלין
אחראית נושא רישוי עסקים ותברואה
08-6688839
אבי גיליס
עובד בריאות הסביבה (תברואן)
08-6688876
מארק גרשמן
וטרינר רשותי
08-6688878
חאלד נבאברה
פקח סביבה
08-6688839