1
פרטי הפונה
2
מספר הדוח ופירוט
3
צרופות לפניה

סוג (חובה) שדה חובה

לתשומת ליבכם, ניתן להזין עד 3800 תוים, אם אורך הפניה גדול מכך יש לצרף את התוכן כקובץ