נוהל התמיכה ביוזמת משרד החקלאות ומשרד האוצר, נוצר במטרה לתמוך בחקלאים חדשים, לעודד קליטה במרחב הכפרי וליצור דור המשך לחקלאות הישראלית במרחב הכפרי. 

שימו heart -  מועד אחרון להגשת בקשות לפי נוהל זה הינו יום ג' ה – 15.03.2022  או עד סיום התקציב השנתי המוקצה לתמיכה זו, המוקדם מבין השניים.  

נוהל תמיכה בחקלאים 2022.pdf