פרוטוקלים ועדות המועצה 

 

מליאת המועצה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

חברה

שירן תעסה

הר עמשא

חברה

יריב קיטה

עין גדי

חברה

עפרה שוורץ

נאות הכיכר

חברה

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר

יורם דביר

עין גדי

חבר

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה

ג'ני אבן

עין תמר

 

ועדת הנהלה וכספים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

נרי אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר/ה עובד)

מורן יצחקי

מועצה

 

מליאת הועדה לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

נבחרים

כל חברי מליאת המועצה

 

 

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

ממלאת מקום יו"ר (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

חבר / ה נבחרים

רותי קפלן

עין חצבה

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

 

ועדת הנחות מארנונה - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

יועצת משפטית

עו"ד יפית גרין נהרי

מועצה

 

ועדה חקלאית - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (עובד)

דדי תורג'מן

מועצה

 

מרכזי משק

 

 

ועדת ביקורת - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

יורם דביר

עין גדי

חבר (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

 

ועדה לאיכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (עובד)

אבי כהן

מועצה

חברה (נציגה)

רות קניסוולד

החברה להגנת הטבע

חברה (נציגה)

גונדי שחל

עין גדי

מוזמנת (נציגת יח"ס)

איילה גובר אברהמי

יח"ס

 

ועדה לשימור אתרים - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

חבר (נבחר)

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

מהנדס המועצה (עובד)

גלעד חזן

מועצה

יועץ

דקל גודוביץ

יועץ

 

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

שירן תעסה

הר עמשא

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

 

חברה מנהלת השפ"ח (עובדת)

תמי שוהם

מועצה

מנהלת אגף החינוך (עובדת)

הדס נגר תורג'מן

מועצה

מנהל אגף ישובים (עובד)

רונן ארליך

מועצה

נציג הרשות למאבק בנגע הסמים

חגי ברוש

הרשות למאבק

חברה מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחרת)  

יורם דביר

עין גדי

חברה (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

קורין תויתו

נאות הכיכר

נציגת מח' אירועים (חברה)

אנג'לה מולוצניקוב

מועצה

חברה  מנהלת מח' שירותים חברתיים (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

 

ועדת מכרזים מועצה – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

יג'ני אבן

עין תמר

חבר (נבחר)

עפרה גזית

עין גדי

חבר (נבחרת)

יריב קיטה

עין גדי

חברה (נבחרת)

רותי קפלן עין חצבה
 

ועדת מלגות - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר מנהל אגף קהילה (עובד)

רונן ארליך

מועצה

חברה (נציגה)

איה סגל

עין תמר

חבר (נציג)

אסף סבג

עין גדי

חברה (עובדת)

גלית הרמן

מועצה

חבר/ה (עובד/ת)

נטע ברסט ראובן

מועצה

 

ועדת חינוך - ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

חברה (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

חבר (נבחר)

 

 

חברה מנהלת אגף חינוך (עובדת)

הדס נגר תורג'מן

מועצה

חברה (עובדת)

ענת בוסקילה

מועצה

חבר (עובד)

 

נוער כיכר

חבר (עובד)

גיש עמית

מנהל בי"ס יסודי

חבר (עובד)

בן אראלי

מנהל בי"ס תיכון

חברה (נציגה)

דליה זגורי

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

גלית הרמן

מועצה

חברה (נציגה)

עידית הקר

עין גדי

חברה (נציגה)

ענבל גיל

נאות הכיכר

חברה (נציגה)

רביטל סבג

עין גדי

חבר (עובד)

 

נוער עין גדי

חברה (נציגה)

רקפת דור

עין תמר

חבר (נציג)

שאולי קורש

הר עמשא

חברה (עובדת)

תמי מאירי

בית הספר תמר

חברה (עובדת)

תמי מסלם

מועצה

 

ועדת בחינה -ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

חברה (נציגה)

נעמה ורמוט

עין תמר

חברה (נציגה)

עידית הקר

עין גדי

חברה (נציגה)

סיון איזיקסון הר עמשא

חבר (נציג)

אשר סויסה נאות הכיכר

חברה (נציגה)

אור אלבז עין גדי

בכל ועדה יישב רק נציג ציבור אחד מבין שניהם על פי בחירת המועצה.

 

ועדת מל"ח - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה

ניר ונגר

מועצה

חברה ראש מטה החירום הרשותי (עובד)

מורן יצחקי

מועצה

חבר  ראש מכלול בטחון וקב"ט (עובד)

בני בן שושן

מועצה

מזכירת מטה החירום (עובדת)

נדיה גורליק

מועצה

חבר ראש מכלול פס"ח ואוכלוסייה (עובד)

רונן ארליך

מועצה

חברה ראש מכלול חינוך  (עובדת)

הדס נגר תורג'מן

מועצה

חברה ראש מכלול כ"א ועובדים זרים (עובדת)

בת אל לנגי

מועצה

חברה ראש מכלול דוברות ומידע לציבור (עובדת)

עופרה גזית

מועצה

מחזיקת תיק מוקד 106

יפעת דיין-מלכה

מועצה

חבר מחזיק תיק חקלאות (עובד)

דדי תורג'מן

מועצה

חברה מחזיקת תיק רווחה (עובדת)

אושרית מזוז

מועצה

חבר מחזיק תיק פס"ח (עובד)

אבי זגורי

מועצה

חבר ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה (עובד)

אבי כהן

מועצה

מחזיק תיק דלק וגפ"מ

מאור בן דוד

מועצה

מחזיק תיק חשמל

שי נחשון

מועצה

מחזיקת תיק תחבורה והסעים

איילה זגורי

מועצה

חבר מחזיק תיק מים וביוב (עובד)

שלום חסון

מועצה

חבר מחזיק תיק הגנת הסביבה (עובד)

 

מועצה

חברה מחזיקת תיק בריאות (עובדת)

נטע ברסט ראובן

מועצה

חבר מחזיק תיק משכ"ל ומזון (עובד)

 

מועצה

חבר ראש מכלול הנדסה ובינוי (עובד)

גלעד חזן

מועצה

מחזיק תיק מבנים

פיני הרוש

מועצה

חבר ראש מכלול תיירות (עובד)

רז לוגסי

מועצה

נציג ראש תחום חירום, בטיחות וביטחון מי"ה מתוקף תפקידו

 

מי"ה

נציג/ת יח"ס בוועדת מל"ח מתוקף תפקידה

 

יח"ס

נציגי גורמי חוץ כב"א, מד"א, משטרת ישראל, מתוקף תפקידם

 

 

נציג התאחדות בתי המלון מתוקף תפקידו

אודי זיכרמן

 

נציג יקל"ר מתוקף תפקידו

 

פיקוד העורף

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית תמר - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נציג)  

יהושע פקס עו"ד

הר עמשא

חברה נציגה)

נעמה חביביאו

עין תמר

חבר (נציג)

שחף חומרי

הר עמשא

 

ועדת רכש ובלאי - ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר גזבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

חברה קניינית  (עובדת)

גלי עטר

מועצה

חברה מ"מ מח' רכש מכרזים והתקשרויות (עובדת)

יערית הרוש

מועצה

יועמ"ש (חברה)

ראם קרפ

מועצה

 

ועדת השקעות – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  גזבר (עובד)  

עידן שילמן

מועצה

חבר מהנדס המועצה (עובד)

גלעד חזן

מועצה

חברה מנכ"ל (עובדת)

מורן יצחקי

מועצה

 

ועדת רשות תמרור – ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)  

ניר ונגר

מועצה

חבר (עובד)

יובל גולדמן

מועצה

חבר (נציג משטרת ערד)

פרץ איצקוביץ

משטרה

חבר (נציג משטרת דימונה)

אדיר כהן

משטרה

 

ועדה להקצאת קרקע ומבנים – ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר הועדה (עובד)  

גלעד חזן

מועצה

חברה (עובדת)

מורן יצחקי

מועצה

חבר (עובד)

עידן שילמן

מועצה

חבר (עובד)

פיני הרוש

מועצה

חברה (יועמ"ש)

יפית גרין נהרי

 

 

ועדת שילוט – ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (עובד)  

גלעד חזן

מועצה

חבר (עובד)

אבי כהן

מועצה

חבר(עובד)

קובי אזולאי

מועצה

חברה (עובדת)

כרמית כהן

מועצה

יועמ"ש

יפית גרין נהרי

 
 

חכ"ל חבל ים המלח - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטור  (נבחר)

יריב קיטה

עין גדי

דירקטור  (עובד)

פיני הרוש (בכפוף למשרד הפנים)

מועצה

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (נציג)

כוכי אבני

עין תמר

דירקטורית (נציגה)

אור אלבז (בכפוף לאישור משרד הפנים

עין גדי

 

מטמנות אפעה בע"מ  - דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (עובד)

גלעד חזן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

לילך דמתי

עין תמר

דירקטור (נציג)

 

 

דירקטור מטעם אמניר

ערן ספיר

 

דירקטור מטעם אמניר

עילי ליבני

 

 

מעיינות זוהר – דירקטוריון

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר המועצה (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטור (נבחרת)

שירן תעסה

הר עמשא

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטור (עובד)

אבי כהן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

נועה גורדון

עין תמר

דירקטור (נציג)

 

 

 

ועד מנהל עמותת תמרית

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

ג'ני אבן

עין תמר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטורית (עובדת)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

יסמין כהן

עין גדי

דירקטור (נציג)

דוד מרקברייט

עין חצבה

 

ועד מנהל עמותת מכון המחקר

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

ניר ונגר

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

עופרה שוורץ

נאות הכיכר

דירקטור (עובד)

עידן שילמן

מועצה

דירקטורית (עובד)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית  (נציגה)

נועה גורדון

עין תמר

דירקטור (נציג)

אלון שחל

עין גדי