GIS- ראשי תיבות של Geographic Information System  ובעברית ממ"ג- מערכת מידע גאוגרפי.

GIS הינה מערכת ממוחשבת להצגה, ניתוח, עיבוד והפצת מידע מרחבי גאוגרפי.

מערכת ה-GIS משלבת כמה סוגי מידע ושואפת לארגון והפצת כלל המידע עם כלים ייחודיים לצרכי המשתמש- לצרכי המועצה והציבור, תוך יצירת תובנות מתוך המידע שעוזר למקבלי ההחלטות בזמן אמת. 

איך GIS עובד?

  1. מיפוי שטח והצגת נתונים- איסוף, ניהול והצגת מידע גיאוגרפי, נושאי ותכנוני- מתוך אגפי המועצה וגורמים רלוונטיים. איסוף נתונים מהשטח, יצירה ועדכון שכבות מידע מתחום ההנדסה, תשתיות, חינוך, תפעול, תיירות, רווחה וכו' בשילוב תצלומי אויר להמחשת המרחב.
  2. מחקר תכנון ופיתוח- עיבוד המידע המרחבי, יישום מחקרים, ניתוח ותשאול מרחבי, בחינת קהלי יעד, המחשת מגמות, הפקת נתוני שטח דינמיים לצורך קבלת החלטות בזמן אמת ושיפור איכות החיים.
  3. תיעוד ובקרה- בחינת קצב התקדמות פרויקטים, השוואת נתונים במרחב ובזמן.
  4. הצגה ויזואלית- הצגת נתוני המערכת והנגשת המידע ככלי עזר שימושי ומשולב עם מערכות מידע ארגוניות אחרות - מפות סטטיות, מפות דינמיות באינטרנט ומפות תלת מימד D3.

מחלקת GIS נותנת מענה לצרכי המועצה בתחום המיפוי והתכנון.

כניסה למערכת GIS בלחיצה כאן

אפרת דנציגר
מנהלת מערכות מידע גיאוגרפי
08-6688907