1
פרטי התלמיד
2
פרטי הורה/אפוטרופוס
3
צירוף מסמכים
4
הצהרה

סוג זהות * שדה חובה

מגדר * שדה חובה

 

 

פרטי הורה/אפוטרופוס 1

קרבה * שדה חובה

סטטוס אפוטרופסות (3) * שדה חובה

סוג זהות * שדה חובה

אנא סמן

פרטי הורה/אפוטרופוס 2

קרבה

סטטוס אפוטרופסות (3)

סוג זהות

 

(1) במידה ויש צו משפטי הנוגע לקשר עם הילד, יש לצרף אסמכתאות. (2) במידה וסומן אפוטרופוס יחידני יש להמציא מסמכים בנידון. (3) אפוטרופוס – הורה ביולוגי או מי שמונה על פי החוק להיות אחראי על הילד

הצהרת הרושם

הצהרת הרושם * שדה חובה

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported

מסמך זה חסוי עפ''י חוק הגנת הפרטיות לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות תשמ''א-1981 אנו מודיעים בזה שהנתונים ישמשו לביצוע חוקי החינוך וכל הקשור בלימודיו של הילד הנרשם במערכת החינוך.