מחלקת בינוי ותשתיות אחראית על תכנון ובנייה של מבני ציבור, הקמת גנים ציבוריים ופיתוח תשתיות ציבוריות במרחב הציבורי.
המחלקה מבצעת את המשימות תוך שיתוף הלקוחות ומשתמשי הקצה בתהליך התכנון של פרויקטים המיועדים לרווחת הציבור ופועלת להענקת שירות מיטבי תוך עמידה
בתקציב ובלוחות זמנים. 

תחומי אחריות

  • פיתוח תשתיות במרחב הציבורי.
  • בינוי מבני ציבור ביישובים ובמרחב המועצה.
  • מעקב ובקרה על איכות הפרויקטים והניהול התקציבי.
  • קשר שוטף מול גורמים חיצוניים שונים כגון: משרדי ממשלה, קק"ל, חל"י.


ההתחייבויות שלנו !
•מענה לפניות בנושאי פרויקטים בתוך 5 ימי עבודה.
•מענה לפניות בנושא מפגעים הקשורים לפרויקטים בתוך 3 ימי עבודה.