מחלקת אחזקה אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים ומבני הציבור במועצה. המחלקה מבצעת פעולות לתחזוקת שבר וכן פעולות יזומות למניעת מקרי שבר לצורך תקינות השטחים הציבוריים ופעילות מיטבית של מבני הציבור במועצה.

תחומי אחריות

 • תקינות ופעולה רציפה של רשתות החשמל במערכות התאורה, במתקני חשמל, במתקנים הנדסיים ובשטחים ציבוריים.
 • תחזוקה ושדרוג של רשתות החשמל ומערכות התאורה ביישובים, הן תאורת רחוב והן תאורה לצורכי ביטחון.
 • פיתוח תחום התייעלות אנרגטית יזומה, לרבות בחינת גופי חשמל חוסכי אנרגיה וליווי תהליכים לחיסכון באנרגיה.
 • הפעלה מיטבית של קבלן המיזוג לצורך שמירה על תקינות מערכות המיזוג.
 • תוכניות עבודה רב-שנתיות לשיפוץ מבנים ותחזוקת מתקנים ומערכות בניין.
 • תחזוקת מתקני המשחק ברחבי המועצה.
 • קיום תחזוקה קבועה, רציפה ויזומה של מבני הציבור לטובת שימוש מלא בנכסים.
 • שותפות בטיפוח ובנראות של המרחב הציבורי, לרבות טיפול במפגעים ובשילוט, וכן סימון ותמרור. 

ההתחייבות שלנו !

 • זמינות המחלקה לתושב, נוכחות בשטח והתייחסות מיידית לפניות.
 • קיום קשר רציף של בעלי תפקידים ביישובים עם נותני השירות במחלקה מדי רבעון.
 • תיקון אבני שפה בנווה זוהר בתוך 14 ימי עבודה (מפגע בטיחותי יטופל בתוך 24 שעות).
 • טיפול בבורות בכביש בנווה זוהר בתוך 24 שעות.
 • תיקון מדרכות במרחב הציבורי בתוך 10 ימים (מישור רותם, עין בוקק וכבישי הגישה ליישובים).
 • תיקון גדרות במרחב הציבורי בתוך 7 ימים (מישור רותם, עין בוקק וכבישי הגישה ליישובים).
 • תיקון תקלות מיזוג אוויר בתוך 24 שעות.
 • תיקון מתקני ישיבה במרחב הציבורי בתוך 7 ימים.
 • תיקון נזילות מים וביוב במתקני סניטציה במבני ציבור בתוך 48 שעות (אם אי אפשר לבודד או לנטרל את הנזילה, זמן התיקון יהיה עד 6 שעות).
 • טיפול בסתימות במערכות הולכת מים וביוב במבני ציבור בתוך 48 שעות.
 • תיקון ליקויים בתחנות הסעה בתוך 14 ימי עבודה.
 • פעולות חירום למניעת סכנה בתשתיות (חשמל, מים, קווי ביוב) בתוך 12 שעות.
 • תיקון תמרור ושילוט בתוך 10 שעות.
 • טיפול בנפילות חשמל במבני ציבור בתוך 7 ימים (בתלות בחומרת האירוע, לאחר אבחון חשמלאי; האבחון מתבצע בתוך 4 שעות).
 • טיפול בתאורת פנים במקרה של תקלה בתוך 3 ימים (בתלות בחומרת האירוע, לאחר אבחון חשמלאי; האבחון מתבצע בתוך 4 שעות).
 • טיפול בתאורת חוץ במקרה של תקלה בתוך 10 ימים.
   

פעילות יזומה במחלקה

 • ביקורות יזומות לתחזוקה מונעת בכלל מבני הציבור במועצה בהתאם לתוכנית העבודה (תחזוקת מתקנים; מתנ"ס, גנים, אולמות, מועדונים ועוד).
 • ביקורת תאורת רחוב בשטחי הגישה ליישובים ובשטחים ציבוריים פעמיים בשנה (אוגוסט ואפריל).
 • ביקורת תשתיות וכבישים במרחב הציבורי אחת לשלושה חודשים (תמרורים, שלטים ובורות).
 • ביצוע סקר תחזוקה לתחנות הסעה ותיקון ליקויים על פי ממצאים פעמיים בשנה.
 • ביקורות תחזוקת מוסדות חינוך אחת לחודש.
 • ביקורת מערכות חשמל אחת לשנה לכל מבנה.