האגף אמון על הפעלה ותחזוקה של כלל המתקנים והמרחב הציבורי ברחבי המועצה. במסגרת זו פועל האגף למתן שירות מיטבי לתושבים, לבתי המלון, למפעלים, לבעלי העסקים, לאורחים ולמבקרים בתחומי המועצה, זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור המרחב הציבורי ולשמירה על צביונה הייחודי של המועצה. האגף פועל ליישום מדיניות המועצה בתחום התפעולי תוך סנכרון כלל מחלקות האגף לעבודה משותפת והענקת מעטפת שירות מלאה לתושב. האגף כולל את המחלקות תחזוקה, תברואה, בטיחות, מים וביוב, גינון, חופים וניקיון, רישוי עסקים, רכב והיסעים.


ההתחייבויות שלנו !
מענה לבקשת פגישה של תושבים או מזכירי יישובים עם מנהל האגף בתוך 7 ימים.