לשכת ראש המועצה אחראית לקבל את פניות התושבים לראש המועצה, להפנותן לגורם המתאים ולעקוב אחר הטיפול בהן. הלשכה מסייעת לראש המועצה לקדם מדיניות מול גופים ציבוריים וממלכתיים.

תחומי אחריות

  • מעקב אחר יישום החלטות הנהלת המועצה.
  • ייזום והובלה של הקשר בין המועצה לבין מוסדות השלטון וחברי כנסת.
  • מענה לפניות תושבים לראש המועצה.

ההתחייבויות שלנו !
מענה לפניות תושבים ללשכת ראש המועצה יינתן בתוך 2 ימי עבודה.