פעילות הפנאי לתושבי האזור כוללת פעילויות קהילתיות אשר מתקיימות ביישובים וכן, אירועים אזוריים מרכזיים.

בשל מנעד גילאים רחב בכל יישובי המועצה, מתקיימים מפגשים שונים בחיי התרבות הקהילתיים אשר כוללים את כל אוכלוסיית התושבים – מקטן ועד גדול.

יישובי המועצה יצרו מסורת רבת שנים בה ועדות התרבות הקהילתיות, בני הנוער והילדים הם שותפים מלאים בעשייה התרבותית.