מהנדס המחלקה אחראי על נושא הסדרי התנועה, תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, והסדרי תנועה לרבות רשות תמרור מקומית.

בנוסף מטפלת המחלקה בנושא מידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות ובכלל זה מתאמת מידע, מוסרת מידע ומאשרת הרשאות לביצוע תשתיות.

 

יובל גולדמן
מנהל מידע הנדסי תכנוני
08-6688872