השירות הפסיכולוגי החינוכי - השפ"ח

תפקיד השפ"ח הוא לסייע להסתגלותם התקינה של ילדים בגני הילדים ובבתי הספר מבחינה לימודית, רגשית וחברתית.

ההתערבות הפסיכולוגית היא ברמת הפרט, הגן/הכיתה/ ביה"ס, המשפחה והקהילה.

השפ"ח מייעץ בפורומים שונים במועצה בשיגרה ובחירום.

בכל מסגרת חינוכית יש פסיכולוגית המלווה ומייעצת לילדים, להורים ולצוות החינוכי

הפנייה נעשית דרך מערכת החינוך בה לומדים הילד או הילדה.

צוות הפסיכולוגיות:

שלומית גיל טיין
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
052-8990333