שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרתו של השפ"ח הינו קידום בריאות הנפש של ילדים במערכת החינוך ובקהילה. בשירות עוסקים בקידום רווחתם הנפשית של כל באי המערכות החינוכיות- הורים וצוותים חינוכיים, מתוך תפיסה הוליסטית ואקולוגית של הילד.

בשנת 2017 מונתה מנהלת לשירות הפסיכולוגי-חינוכי במועצה, בשיתוף פעולה עם עריית ערד. מטרתו של השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו השירות יינתן בגני הילדים ובתי הספר ויהווה מרכיב בהקמת המרכז הטיפולי האזורי.

שלומית גיל טיין
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי