שנות כהונה  ראש המועצה 
1956-1965 יהודה אלמוג ז"ל
1965-1967 שמואל בראון ז"ל 
1967-1977 עמוס גנור ז"ל
1977-1990 משה שמיר
1990-2003 יואב גבעתי ז"ל
2003-2004 אמנון פישמן 
2004-2019 דב ליטבינוף 
2019- 2019 רותי קפלן 
2019 - כיום  ניר ונגר