היחידה ליחסים בינלאומיים אמונה על קישור המועצה לגורמים שונים בעולם, לצורך חילופי ידע והבנות, שיתופי פעולה והגברת המודעות לסכנת היכחדותו של ים המלח. בנוסף, פועלת היחידה לגיוס כספים לפרויקטים דמוגרפיים, טכנולוגיים, חינוכיים, תיירותיים, חקלאיים ופיננסיים. 

כתובת האתר: deadsealand.org.il

עמוד הפייסבוק: Dead sea Land- Tamar Regional Council

עפרה גזית
דוברת המועצה ומנהלת קשרי חוץ
08-6688829