פרלמנט נשים – תמר:

מועצת הנשים של יישובי המועצה האזורית תמר הוקמה במטרה להוביל ולהשפיע על נערות ונשים, לחיות את חייהן באיכות חיים טובה – תוך לקיחת אחריות אישית וקהילתית, בכבוד אישי והדדי ומתוך מודעות לבריאותן. מועצת הנשים פועלת למימוש, ערכי המנהיגות, השותפות והזכות של כל אישה ונערה לחיות ולקיים חיים מעוררי השראה, באופטימיות וברווחה אישית ומשפחתית.

יעדים:

  • קידום מעמדה ורווחתה של האישה בתחום שיפוט המועצה
  • ייצוג הקול הנשי בקרב מקבלי החלטות ובמוקדי קבלת החלטות
  • תיאום, שיתוף פעולה ואיגום משאבים עם כלל הגופים המקומיים והארציים
  • העצמה, טיפוח ועידוד נשים ונערות למיצוי יכולתן וכישוריהן
  • מתן מידע על זכויות ושירותים שעניינם קידום וסיוע לנשים
  • שיפור בתחומי בריאות ואיכות החיים
  • מתן זרקור על קבוצות ייחודיות, כגון: אימהות חד הוריות, נשים נפגעות אלימות

קישורים למידע נוסף:

חוק למניעת אלימות במשפחה 

חוק למניעת הטרדה מינית 

חוק עבודת נשים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 

אתר עמותת כ"ן – מנהיגות נשים

פרטים ליצירת קשר

עפרה גזית
דוברת המועצה ומנהלת קשרי חוץ
08-6688829
סימה שוורץ
מנהלת תרבות וסל תרבות
08-6688836