מחלקת הפיקוח על הבנייה אחראית ליישם את מדיניות הפיקוח הארצית ואת מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
המחלקה מפעילה מערך פיקוח למניעת עבירות בנייה במרחב המועצה, מתוך תפיסה הרואה את פעילות המחלקה כשירות לתושבים ולבעלי העסקים במרחב המועצה. המחלקה מזמינה את התושבים לפנות בכל התלבטות לגבי הצורך בהיתר בנייה עבור עבודות שיפוץ או בנייה מתוכננות (כולל בירור הנוגע לעבודות שלא בטוח כי הן מצריכות רישוי).

תחומי אחריות

  • פיקוח יזום במהלך בנייה במרחב המועצה.
  • ניהול תהליך אכיפה משפטי מול עברייני בנייה.
  • טיפול בפניות ותלונות תושבים בנושאי מפגעי בנייה פרטית.
  • הנפקת תעודת גמר לבנייה חדשה.

ההתחייבויות שלנו !

  • ביקורת בשטח לצורך אישור הנפקת תעודת גמר בתוך 7 ימי עבודה (מיום קבלת כלל המסמכים הנדרשים מהיזם)
  • בחינת תלונה על עבירת בנייה בתוך 2 ימי עבודה.
  • הנפקת התראה עקב תלונה על עבירת בנייה בתוך 3 ימי עבודה מהיום שבו התבררה התלונה כעבירת בנייה בפועל.
  • מענה לבקשת פגישת ייעוץ בנושאי פיקוח ובנייה בתוך 7 ימי עבודה (תיאום הפגישה).
  • מענה ראשוני לפניות כלליות בנושא פיקוח בתוך 7 ימי עבודה.
  • פרסום שוטף של מדיניות אכיפה באתר המועצה ועדכונה בהתאם לצרכים העולים מהשטח ובהתאם לשינויים בחקיקה ובמדיניות.