מחלקת הפיקוח אחראית על שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם עין בוקק. 

קב"ט המועצה, והפקחים בשטח אוכפים את חוקי העזר העירוניים בשטחי המועצה, העבודה מבוצעת בשיתוף פעולה עם המשטרה במסגרת כוח שיטור משולב.

חניה : אנו מאמינים כי הסדרת נושא החניה במתחם המלונות תביא לשיפור פני האזור, תייצר וודאות בנוגע למקומות שבהם מותר או אסור לחנות ותצמצם ככל הניתן את התופעה הפסולה של חניה במקומות אסורים ובאופן המפריע לתנועה. במתחמי החניה המוסדרים בתשלום, קיים מערך אכיפה ופיקוח למען שמירה על הסדר והביטחון.

פניה למחלקת הפיקוח תיעשה על ידי מוקד 106 

מוקד 106 תמר
08-8000210