משאבי אנוש  נועדו לטיפול בצרכי המשאב האנושי במועצה, החל מקליטת העובד ועד לשלב פרישתו מהמערכת. הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה ואת כל התחומים הקשורים לזכויות העובד, לרווחתו ולקידומו, תוך התחשבות בצרכי המערכת. מטרותיה המרכזיות של היחידה הינן מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. העבודה מתבצעת תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים של המועצה, גופים חיצוניים והרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים) והמרכז לשלטון מקומי.

דרושים ומכרזים - לחץ 

אילה בורבא
מנהלת משאבי אנוש
08-6688801

רונית היימן
מזכירת משאבי אנוש ואחראית נושא כ"א
08-6688871

רוני תורג'מן
חשבת שכר
08-6688854