משאבי אנוש  נועדו לטיפול בצרכי המשאב האנושי במועצה, החל מקליטת העובד ועד לשלב פרישתו מהמערכת. הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה ואת כל התחומים הקשורים לזכויות העובד, לרווחתו ולקידומו, תוך התחשבות בצרכי המערכת. מטרותיה המרכזיות של היחידה הינן מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. העבודה מתבצעת תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים של המועצה, גופים חיצוניים והרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים) והמרכז לשלטון מקומי.

מנהלת משאבי אנוש, הגב' אילה בורבא, במסגרת תפקידה היא גם הממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות - כתב המינוי 

לכל הפרטים אודות התוכנית השנתית לקידום הנושא - הקליקו.

דרושים ומכרזים - לחץ 

בת אל לנגי
מנהלת יחידת ניהול ההון האנושי
08-6688801

רונית היימן
רכזת משאבי אנוש
08-6688871

רוני תורג'מן
חשבת שכר
08-6688854