כדאי לדעת !

 שירות המומלץ על ידי משרד הרווחה, וניתן לקבל ייעוץ טלפוני פרטני או בפגישה

zchuyot.soroka@moh.gov.il

מרכז מיצוי זכויות למטופלים ומשפחותהם בסורוקה.pdf