מורן יצחקי
מנכ"לית המועצה
08-6688805
רעות אבוטבול
מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה
086688853
סיגלית שקד
רכזת מנהל והממונה על חוק חופש המידע
08-6688823
רן אורפני
מבקר וממונה תלונות הציבור
08-6688819