מלגה לעידוד מצוינות בקרב בני נוער

מחלקת הספורט והחוגים באגף החינוך של המועצה מעוניינת ליזום ולקדם מצוינות בקרב בני נוער החל מכיתה ד' ועד כיתה יב' המתגוררים במועצה אזורית תמר.

לצורך כך, המועצה מעוניינת לסייע למשפחות של תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים, המצטיינים בתחומים שונים, באמצעות מלגה למימון שנתי עד 10,000 ₪ אשר ישולמו כנגד הרשמה, בדיקות רפואיות, ציוד נלווה (ביגוד, עזרים וכ"ו) ונסיעות (כפוף להצגת אסמכתאות) של קבוצות מקצועיות מחוץ לתחומי המועצה, במקרים שבהם המסגרות הקיימות במועצה אינן מאפשרות להם לממש את היכולות והפוטנציאל שלהם להגיע להישגים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.

מטרת נוהל זה היא לקבוע קריטריונים שוויוניים ופרוצדורה מובנית להגשת הבקשה ולקבלת מלגה מהמועצה למימון שנתי של עד 10,000 ₪  למסגרות לימודים או לאימונים של קבוצות מקצועיות מחוץ לתחומי המועצה, עבור תלמידי המועצה, שהנם (יש פתרון אצלנו ביכורים) ספורטאים/ רקדנים מצטיינים, אשר אין עבורם מסגרת לימודים או אימונים מספקת בתחומי המועצה. 

אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את הנוהל ולהגיש את הבקשה בהתאם להנחיות.

בברכת שנה טובה ומתוקה, 

הדס נגר-תורג'מן, מ"מ מנהלת אגף חינוך

 

להלן נוהל מלגות המצויינות וטפסי ההרשמה:

נוהל מלגות לעידוד מצוינות בקרב בני נוער - גרסה מעודכנת ל 9.22.pdf

טופס דיגיטלי להרשמה למלגה

תם הזמן למילוי טופס זה.