מתוך עיתון ידיעות הנגב, כתבה מס' 1 תאריך 03/07/2020