המחלקה פועלת בתחומי המים והביוב בשטחי המועצה. במשק המים פעילות המחלקה כוללת אספקה רציפה ואמינה של מי שתייה ליישוב נווה זוהר ולרשתות המים הפרטיות בנכסי המועצה. במשק הביוב, פעילות המחלקה כוללת סילוק כלל השפכים וטיפול כנדרש על ידי הרגולטור, תוך ייצור מי קולחין לחקלאות ולגינון ציבורי.

תחומי אחריות – מים תחומי אחריות – ביוב
 • תפעול שוטף ותיקוני שבר של כלל מערכות ההולכה לאספקת מים.
 • רישום ומדידה של כמויות המים המסופקות לצרכנים.
 • קשר רציף בין המועצה לחברת מקורות.
 • אחריות לאספקת מים למבני הציבור במועצה וליישוב נווה זוהר.
 • הגשת דיווח שנתי לרשות המים.
 • הפעלה ותחזוקה של מכוני הטיהור, תחנות שאיבת ביוב,
 • מערכות הולכה גרביטציוניות ומערכות סניקה.
 • מעקב רציף אחר איכות השפכים מהמפעלים ומהמלונות.
 • דיגום שפכים במט"שים.
 • ליווי מקצועי לפרויקטים הנדסיים בתחום המים והביוב.
 • ייצור מי קולחין ואספקתם לחקלאות ולגינון הציבורי.
 • הכנת דו"חות תקופתיים לרגולטורים השונים.

 

ההתחייבות שלנו !

שטיפה יזומה של מערכות הולכת ביוב 6 פעמים בשנה.

 • טיפול בסתימות צנרת וגלישת שפכים במאסף בתוך 24 שעות.
 • מענה לפניות בכתב למחלקה בתוך 30 ימי עבודה.
 • מענה לבקשת פגישה עם תושבים בתוך 7 ימי עבודה.
 • מענה לפניות בנושא מים (נווה זוהר)
 • החלפת מונה מים בתוך 2 ימי עבודה.
 • טיפול בהפסקת מים בתוך 5 שעות.
 • טיפול בלחץ או ספיקה נמוכים בתוך 12 שעות.
 • טיפול בפיצוץ בצנרת מים בתוך 6 שעות .
 • טיפול בריח ביוב בתוך 12 שעות.
 • תיקון שבר גרביטציה לשפכים בתוך 8 שעות.
 • תיקון שבר קו סניקה לשפכים בתוך 8 שעות.
 • אספקת מי קולחין לחקלאות בתוך 24 שעות.