המחלקה אחראית על ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה, ניהול מאגר יועצים, ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים תוך התייעלות וחסכון כספי, מעקב אחר החוזים, תוקפם, ערבויות וביטוחים, ניהול מצאי ומלאי של המועצה.

 

טבלת אנשי קשר - רכש מכרזים והתקשרויות
שם תפקיד טלפון מייל
מכרזים michrazim@ma-tamar.co.il
אודי אשר מחסנאי 08-6688846 udi@ma-tamar.co.il
יהודית הקר פקידת מחסן/ מחסנאית 08-6688864 Judith@ma-tamar.co.il
דוד איתן אחראי רכש ומנהל מחסנים 08-6688828 davide@ma-tamar.co.il
אורית פריינטה רכזת התקשרויות 08-6688631 Oritp@ma-tamar.co.il
יערית הרוש רכזת מכרזים 08-6688812 Yaarit@ma-tamar.co.il
גלית עמרם מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 08-6688880 galita@ma-tamar.co.il