המחלקה אחראית על ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה, ניהול מאגר יועצים, ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים תוך התייעלות וחסכון כספי, מעקב אחר החוזים, תוקפם, ערבויות וביטוחים, ניהול מצאי ומלאי של המועצה.

טבלת אנשי קשר - רכש מכרזים והתקשרויות
שם תפקיד טלפון מייל
יערית הרוש מ.מ מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 08-6688812 Yaarit@ma-tamar.co.il
מורן אזרזר מזכירת הרכש 08-6688880 Morane@ma-tamar.co.il
גלי עטר קניינית 08-9448753 Gali@ma-tamar.co.il
לירון מעוז רכזת התקשרויות 08-6688931 lironm@ma-tamar.co.il
אודי אשר מחסנאי 08-6688846 udi@ma-tamar.co.il
מכרזים michrazim@ma-tamar.co.il