המחלקה עוסקת בתחומים: רישוי עסקים, שילוט, תברואה, וטרינריה.

רישוי עסקים - חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו.

המחלקה פועלת למען בתי העסק השונים, המלונות ומפעלי תעשיה הפועלים בתחום שיפוטה במטרה להסדיר את מעמדם לפי חוק רישוי העסקים, ומתחייבת לספק לתושבים מגוון שירותים רחב, באיכות טובה ובזמינות גבוהה. מידע נוסף  ניתן למצוא בחוק עזר לתמר.  

חוק העזר לתמר שילוט תשסט 2009

תיקון לחוק העזר שילוט הוראת שעה מתאריך 14.2.2021

סגירה עונתית לבתי מלון - רישוי עסקים

נספח 1 טופס הצהרה לסגירה

לדף העסקים בתמר 

טבלת אנשי קשר - תברואה ורישוי עסקים
שם תפקיד טלפון מייל
מארק גרשמן וטרינר רשותי markg@ma-tamar.co.il
כרמית כהן מנהלת מחלקת רישוי עסקים ותברואה 08-6688869 Carmitc@ma-tamar.co.il
פולינה צייטלין אחראית נושא רישוי עסקים ותברואה 08-6688839 Polinat@ma-tamar.co.il
אבי גיליס עובד בריאות הסביבה (תברואן) 08-6688876 avi.gilis@ma-tamar.co.il
וטרינרית 08-6688878 vet@ma-tamar.co.il
חאלד נבאברה פקח סביבה 08-6688839 Haled@ma-tamar.co.il