המחלקה אחראית על כלל פעילויות המחשוב, התקשוב, מערכות המידע, אבטחת המידע, התקשורת, המתח הנמוך והטלפוניה במועצה ובגופי הסמך. המחלקה שואפת לזמינות המערכות לפחות ב-99.5% משעות פעילות המועצה. מחלקת המחשוב פועלת לשדרוג כלל המערכות, לליווי המועצה בבחירת מערכות מידע נדרשות ומטפלת בהסדרת המענים בתחזוקת השבר תוך שיפור רמת השירות הניתנת לעובדים. יינתן דגש לניהול סיכוני אבטחת מידע ושימוש באמצעים טכנולוגיים במטרה למנוע נזקים לנכסים הדיגיטליים, השחתת מידע, זליגת מידע ו/או השבתת הארגון כתוצאה ממתקפות סייבר. המחלקה מנוהלת על ידי סגן הגזבר בליווי יועץ מקצועי המשמש כמנמ"ר המועצה.

טבלת אנשי קשר - מחשוב
שם תפקיד טלפון מייל
לירון אברג'ל מנהל מערכות מידע 089448767 Liron@ma-tamar.co.il